ผลงาน2

ติดตามผลงานได้ที่ www.facebook.com/inde.computer

ตัวอย่างงานวางระบบตู้สาขาโทรศัพท์ภายใน